سلام بر شما ای خاندان نبوت ..... شما معدن رحمت حق و خزانه های دانش هستيد..... شما نهايت بردباری و ريشه های کرامت هستيد ..... شما ارکان محکم شهرهای علم و درهای ايمان و نژاد پاک پيغمبران هستيد ..... سلام بر شما امامان و راهنمايان طريق هدايت ..... شما چراغهای شب تار و پرچمداران علم و تقوی و دارندگان عقل کامل هستيد ..... شما فرزندان رسول خدا (ص) و معادن حکمت خدا و حافظان راز خدا و حاملان کتاب خدا هستيد ..... همانا رستگاران عالم با ولايت و دوستی شما رستگار شدند

حسينيه اينترنتی  << صفحه نخست سايت
حمایت از ما

  

     اين صفحه را به علاقمندی های خودتان اضافه کنيد.

ايميل خودتان: ايميل دوستتان:

      توجه : برای استفاده از امکانات حسينيه بايد از نرم افزار VLC استفاده کنيد.   

     

در همین زمینه

5 مطلب آخر

مداحی های قدیمی

مطالب خواندنی

فيلمهای مذهبی

آوای مذهبی (مولودی خوانی، روضه خوانی، سخنرانی مذهبی، قرآن)

 

Copyright © 2002 - HelloMahdi.com . All rights reserved.